Cookies


Cookies jsou malé soubory, které jsou uloženy na Vašem zařízení a které nám pomáhají sbírat údaje o Vašich aktivitách. Cookies nám dovolují zejména ukládat Vaše nastavení a preference, zapamatovat si Vaše přístupové údaje, poskytovat cílený obsah a marketingovou komunikaci a pomáhají nám porozumět, která část naší Stránky je nejvyhledávanější a analyzovat chod Stránky. Cookies mohou pocházet od nás (tzv. „first party cookies“) nebo i od třetích stran, jejichž služby využíváme (tzv. „third party cookies“). Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

Většina prohlížečů je standardně nastavena tak, aby cookies byly automaticky akceptovány. Máte však možnost nastavit svůj prohlížeč tak, aby se cookies před uložením zobrazily nebo je zásadně odmítnout. Bližší informace k nastavení cookies a jejich změně získáte u nejběžnějších prohlížečů zde:

Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cz

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/cs-cz/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/cs-cz/windows-10/edge-privacy-faq

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies

Opera: http://help.opera.com/Windows/9.64/cs/cookies.html

Safari: https://support.apple.com/cs-cz/HT201265

Cookies mohou být v počítači uloženy po různě dlouhou dobu. Některé cookies jsou omezeny trváním relace (tzv. relační neboli „session cookies“). To znamená, že existují, pouze dokud je webový prohlížeč spuštěn, a po jeho ukončení jsou automaticky odstraněny. Jiné cookies jsou trvalé (tzv. „persistent cookies”). Tyto soubory cookies zůstávají ve webovém prohlížeči i po jeho ukončení až do stanoveného data, případně do jejich manuálního smazání uživatelem. Podle těchto cookies lze identifikovat počítač uživatele při opětovném spuštění webového prohlížeče a prohlížení internetu. V žádném případě soubory cookies neovlivní technické používání Vašeho počítače a neobsahují viry.

Odmítnutí souborů Cookie
Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Uživatelé, kteří si ukládání souborů cookie nepřejí mohou pomocí nastavení webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie.
Případně mohou využít nástroj třetích stran např. http://www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby

IP adresa
IP adresa je unikátní číslo, které je přiděleno počítači nebo jinému zařízení komunikujícímu prostřednictvím internetového protokolu. Při každém přenosu dat je nutné znát IP adresu odesílatele a příjemce.

Analytické skripty
Analytické skripty jsou malé části počítačového kódu, prostřednictvím kterých je možné sledovat uživatele a jeho chování na webových stránkách. Může se jednat o základní sledování, zda uživatel navštívil stránku, až po pokročilé sledování jako například přečtení článku, odeslání formuláře atd. Analytické skripty může poskytovat získané informace třetí straně – poskytovateli počítačového kódu.

Údaje o užívání Stránky. Můžeme zpracovávat údaje, jak používáte Stránku Vaším počítačem, telefonem nebo jiným zařízením, kterým přistupujete na Stránku. Například můžeme zpracovávat:

 • Údaje o zařízení: hardware model, unikátní identifikátory zařízení, MAC adresu, IP adresu, verzi operačního systému a nastavení zařízení;
 •  Log: čas a dobu používání Stránky, údaje o vyhledávání a jakékoliv informace uložené v cookies, které mohou jednoznačně identifikovat Váš prohlížeč nebo účet;
 • Lokační údaje: údaje o Vaší poloze získané různými technologiemi na určení polohy, jako jsou například GPS, Wi-Fi přístupové body nebo jiné senzory, které nám mohou poskytnout údaje o blízkých zařízeních;
 • Údaje o nastavení prohlížeče: údaje o vašem nastavení Cookies, o Vašem nastavení jazyka atp;
  ● Jiné údaje: údaje o Vašem užívání Stránky, které můžeme zpracovávat, pokud navštívíte nebo použijete stránky nebo aplikace třetích stran ke spolupráci s námi, a údaje o tom, jakým způsobem interagujete s obsahem Stránky.

Získané osobní údaje můžeme v zákonem dovolených případech spojovat s údaji o Vás a Vašich aktivitách z veřejných a veřejně dostupných zdrojů.
Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Účely jež vyžadují Váš souhlas se zpracováním údajů


Uložení preferencí uživatele napříč webovými stránkami. Osobní údaje jsou využity za účelem zvýšení uživatelského komfortu tím, že si spřízněné webové stránky uloží informace o Vašem nastavení jako například volba jazyka, region, rozlišení obrazovky, souhlas s použitím cookies a další.
Statistika a analýza chování uživatele. Osobní údaje jsou využity pro vytváření statistik, sledování a analýzu chování uživatele na internetových stránkách. Na jejich základě mohou být vytvářeny anonymizované reporty, z kterých je možné dohledat subjekt údajů pomocí určité kombinace osobních údajů subjektu v interních databázích.
Oslovování s nabídkou služeb a propojení se sociálními sítěmi. Vaše osobní údaje jsou použity pro informování o produktech a službách INION nebo Správce obsahu a jiných subjektů, akcích, soutěžích, odebíraní novinek, reklamy, zasílání nabídek. Některé osobní údaje jsou použity i pro cílení výše uvedených sdělení. Vaše osobní údaje jsou dále použity pro zajištění provázanosti webů se sociálními sítěmi a možnost sdílení obsahu jejich prostřednictvím.


Účely jež nevyžadují Váš souhlas se zpracováním údajů


Zajištění funkčnosti internetové stránky. Vaše osobní údaje nám pomáhají, aby byla webová stránka použitelná tak, že umožní základní funkce jako např. navigace stránky, přístup k zabezpečeným sekcím webové stránky, rychlé načtení obsahu internetové stránky či ověření uživatele. Webová stránka nemůže správně fungovat bez zpracování těchto údajů, které jsou pro tento účel nezbytné.
Uložení preferencí uživatele na doméně po dobu relace nebo pro přiměřeně krátkou dobu. Osobní údaje jsou využity za účelem zvýšení uživatelského komfortu tím, že si internetová stránka uloží informace o Vašem nastavení jako například volba jazyka, region, rozlišení obrazovky, souhlas s použitím cookies a další.
Měření návštěvnosti webových stránek. Analytické cookies vlastní (first party), která slouží k měření návštěvnosti a neobsahuje unikátní identifikaci uživatele.

 • Hubspot : https://legal.hubspot.com/privacy-policy
 • Google maps: https://policies.google.com/privacy
 • Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies
 • LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
 • Google analytics

Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu.


Nemáme žádnou kontrolu nad obsahem externích internetových stránek, na které vedou hypertextové odkazy na Stránce. Neneseme odpovědnost za zpracování Vašich osobních údajů na externích stránkách. Tyto hypertextové odkazy jsou poskytovány jako služba uživateli a jsou přístupné na Vaše vlastní nebezpečí.


Abychom zajistili maximální možnou ochranu před neoprávněným přístupem nebo před neoprávněnými změnami, zveřejněním nebo zničením údajů, které shromažďujeme a zpracováváme, přijali jsme vhodná organizační a technická opatření zahrnující fyzické, elektronické a řídicí postupy k ochraně a zajištění informací, které o Vás shromažďujeme prostřednictvím této webové stránky. Vaše citlivé informace a / nebo osobní údaje, které jste zadali na našich webových stránkách, jsou šifrovány a chráněny certifikátem SSL. Navzdory výše uvedeným opatřením nemůžeme zaručit, že Vaše osobní údaje jsou v bezpečí, pokud jsou Vámi přeneseny nebo pokud budete s Vašimi osobními údaji sami zacházet nezabezpečeným způsobem.


Pro komunikaci se společností INION ohledně ochrany osobních údajů můžete využít následující kontakty:

Elektronicky na adrese: Info@inion.cz

Telefonicky : +420 778 009 016

Písemně na adrese:
Inovační centrum INION, z.ú.
Drahomířino nábřeží 167/16
360 01, Kralovy Vary

V souvislosti s uplatněním Vašich práv může společnost INION požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na vyřízení požadavku, pokud jsou takové požadavky zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené.


Pro komunikaci se Správcem obsahu ohledně ochrany osobních údajů můžete využít následující kontakty:


Možnost podání stížnosti
Jestliže nesouhlasíte se způsobem, jakým Vaše osobní údaje zpracováváme, můžete k ochraně svých práv podat stížnost u pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti INION, nebo podat stížnost u dozorových úřadů dané země.

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Česká republika
+420 234 665 111
http://www.uoou.cz/