Site Loader

Rada pro výzkum, vývoj a inovace

Rada pro výzkum, vývoj a inovace Inovační centrum INION je členem krajské rady pro výzkum, vývoj a inovace. Rada pro výzkum, vývoj a inovace Karlovarského kraje je odborným, koordinačním, iniciativním a poradním orgánem Rady Karlovarského kraje v oblastech výzkumu, vývoje a inovací. RVVI je dobrovolné uskupení regionálních aktérů oblasti výzkumu, vývoje a…

Konference budoucnosti 2021

Konference budoucnosti 2021 Účastnili jsme se konference budoucnosti, která se konala 24. 11. 2021 v Chodově. Účastnili jsme se konference budoucnosti, která se tento rok věnovala otázce Fondu spravedlivé transformace. V dopolední části jsme získali aktuální informace týkající se tohoto operačního programu. V odpolední části proběhla prezentace strategických projektů, předložených…

Inovační platforma pro kulturní a kreativní průmysl

Inovační platforma pro kulturní a kreativní průmysl Účastníme se inovační platformy KKO. 11. listopadu jsme se účastnili jednání inovační platformy pro KKO. Cílem tohoto setkávání je podpořit rozvoj kulturního a kreativního odvětví v našem kraji.   Hlavním tématem bylo představení krajského strategického projektu Kulturní a kreativní kanceláře 4K, na jehož přípravách se…

Transformátor II

Transformátor II. Účastnili jsme se společenského večera na téma transformace Karlovarského kraje. Dne 2. 11. 2021 jsme se účastnili společenského večera, jehož nosným tématem byla transformace kraje.  Akce se účastnili senátoři, poslanci, zástupci měst, firem a dalších důležitých osob pro proces transformace kraje. INION měl možnost prezentovat, jakým způsobem aktivity…