Site Loader

Rada pro výzkum, vývoj a inovace

Rada pro výzkum, vývoj a inovace Inovační centrum INION je členem krajské rady pro výzkum, vývoj a inovace. Rada pro výzkum, vývoj a inovace Karlovarského kraje je odborným, koordinačním, iniciativním a poradním orgánem Rady Karlovarského kraje v oblastech výzkumu, vývoje a inovací. RVVI je dobrovolné uskupení regionálních aktérů oblasti výzkumu, vývoje a…